body mass index

Cara Menaikkan Berat Badan Supaya Ideal

program penghilangan lemak

Banyak artikel membahas cara menurunkan berat badan. Perlu diketahui, masalah berat badan bukan hanya bagaimana cara menurunkan. Tetapi bagi yang terlalu kurus cara menaikkan berat badan juga penting untuk diketahui. Acuan utama tentang berat badan seseorang adalah brat badan ideal orang yang bersangkutan.